HYUNDAI GRAND I10

ƯU ĐÃI LỚN TẶNG BỘ PHỤ KIỆN

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn 2024 360,000,000  VND + Phụ Kiện
Hyundai Grand i10 1.2 AT 2024 435,000,000  VND + Phụ Kiện
Hyundai Sedan I10 1.2 MT Tiêu chuẩn 2024 380,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Sedan I10 1.2 AT 2024 455,000,000 VND + Phụ Kiện

Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe giá tốt nhất + Khuyến Mãi nhiều nhất hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng


HYUNDAI ACCENT

ƯU ĐÃI LỚN TẶNG BỘ PHỤ KIỆN

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn 2024 426,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Accent 1.4 MT 2024 472,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Accent 1.4 AT 2024 505,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt 2024 545,000,000 VND + Phụ Kiện

Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe giá tốt nhất + Khuyến Mãi nhiều nhất hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng


HYUNDAI ELANTRA

ƯU ĐÃI LỚN TẶNG BỘ PHỤ KIỆN

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn 2024 599,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc Biệt 2024 669,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Elantra 2.0 AT Cao Cấp 2024 729,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Elantra N Line 2024 799,000,000 VND + Phụ Kiện

Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe giá tốt nhất + Khuyến Mãi nhiều nhất hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng


HYUNDAI TUCSON

ƯU ĐÃI LỚN TẶNG BỘ PHỤ KIỆN

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn 2024 845,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt 2024 955,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Tucson 2.0 Dầu Đặc Biệt 2024 1,060,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Tucson 1.6 Turbo 2024 1,055,000,000 VND + Phụ Kiện

Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe giá tốt nhất + Khuyến Mãi nhiều nhất hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng


HYUNDAI CRETA

ƯU ĐÃI LỚN TẶNG BỘ PHỤ KIỆN

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Creta 1.5 AT Tiêu Chuẩn 2024 640,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Creta 1.5 AT Đặc Biệt 2024 690,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Creta 1.5 AT Cao Cấp 2024 740,000,000 VND + Phụ Kiện

Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe giá tốt nhất + Khuyến Mãi nhiều nhất hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng


HYUNDAI SANTAFE

ƯU ĐÃI LỚN TẶNG BỘ PHỤ KIỆN

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
New Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn 2024 1,055,000,000 VND + Phụ Kiện
New Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn 2024 1,155,000,000 VND + Phụ Kiện
New Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp 2024 1,275,000,000 VND + Phụ Kiện
New Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp 2024 1,375,000,000 VND + Phụ Kiện

HYUNDAI STARGAZER

ƯU ĐÃI LỚN TẶNG BỘ PHỤ KIỆN

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Stargazer 1.5 AT Tiêu Chuẩn 575,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Stargazer 1.5 AT Đặc Biệt 625,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Stargazer 1.5 AT Cao Cấp 675,000,000 VND + Phụ Kiện
Hyundai Stargazer 1.5 AT Cao Cấp 6 ghế 685,000,000 VND + Phụ Kiện